Contact us!

Miss Zhang

Tel: +86-13729221922 

Fax:+86-754-82485793         

QQ:3237503293

E-mail: iriszheung@qq.com


E-mail: gdpfp@pinfanpai.com

Adress:No.34, Yanhe Road, Shengping Industrial Area, Jinping District, Shantou, Guangdong Province. 515041